Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu cuộc đời, hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm và ca từ trong âm nhạc của Trịnh Công Sơn, những giá trị của khối lượng đồ sộ tình ca để lại cho đời của Trịnh Công Sơn là công lao đóng góp đối với nền âm nhạc nước nhà

Mô tả tài liệu

Trịnh Công Sơn và cây đàn Lya của hoàng tử bé / Hoàng Phủ Ngọc Tường. – Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2013. – 173tr. ; ảnh, tranh vẽ, 20cm

Số phân loại: 780.92/ T561

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.