Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu ngắn gọn và khúc chiết trong nội dung , các minh họa vẽ tay thoáng đạt, các phân tích quá trình sang tác kiến trúc nhẹ nhàng và cụ thể đã trao cho bạn một kiến thức đầy đủ về công trình kiến thức công cộng

Mô tả tài liệu:

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng / Tạ Trường Xuân. – Tái bản. – Hà Nội : Xây dựng, 2012. – 120 tr. , 27 cm

Số phân loại: 725/ X502

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.