Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Khái niệm cơ bản về cảnh quan, đối tượng, nhiệm vụ của kiến trúc cảnh quan; Quy hoạch và thiết kế cảnh quan; Các phương pháp, trình tự, nội dung, nhiệm vụ thiết kế đồ án kiến trúc cảnh quan, ngoại thất, công viên..

Mô tả tài liệu:

Kiến trúc cảnh quan / Hàn Tất Ngạn. – Tái bản. – Hà Nội : Xây dựng, 2013. – 223 tr. ; hình vẽ, ảnh đen trắng, 24 cm – Bao gồm mục lục Tài liệu tham khảo

Số phân loại: 712/ Ng105

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.