Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Kỹ năng mềm'

MÔ TẢ: Tiêu đề: Dịch vụ sửng sốt khách hàng sững sờ Tác giả: Ron Zemke Thông tin Xuất bản: Hà Nội : Lao động – Xã hội, 2011 Số trang: 327tr.; 21cm. Số thứ tự trên kệ sách: 658.812/ Z41 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 –   3 quyển LỜI GIỚI THIỆU: [...]

Read Full Post »

 MÔ TẢ:  Tiêu đề: Hành trình đi tìm ngôi sao bán hàng chuyên nghiệp Tác giả: Hà Mạnh Quyết Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Tri Thức, 2013 Số trang: 164tr.; 21cm. Số thứ tự trên kệ sách: 658.81/ Qu605 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 –   3 quyển Từ khóa: Nghệ thuật [...]

Read Full Post »

 MÔ TẢ: Tiêu đề: Không sợ chậm chỉ sợ dừng Tác giả: Vãn Tình ; Huỳnh Nhã Thy (dịch) Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2020 Số trang: 359 tr., 20 cm. Số thứ tự trên kệ sách: 158.1082/ V105 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 – 3 quyển Từ khóa: Phụ [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Quản lý sự thay đổi: = On change management : Selected articles from HBR Tác giả: John P. Kotter ; Quế Khanh (dịch) Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Công thương ; Công ty Sách Alpha, 2019 Số trang: 187 tr.: minh họa, 26 cm Số thứ tự trên kệ sách: [...]

Read Full Post »

MÔ TẢ: Tiêu đề: Thiện, ác và smart phone Tác giả: Đặng Hoàng Giang Thông tin Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2017 Số trang: 307 tr., 21 cm + Minh họa Số thứ tự trên kệ sách: 302.30285 / Gi106 Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2 -  3 quyển Lời giới thiệu [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »