Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

MÔ TẢ:

Tiêu đề: Các Loài Rong Biển Thường Gặp Ở Vùng Biển Việt Nam Và Giá Trị Sử Dụng

Tác giả: Đàm, Đức Tiến

Thông tin xuất bản: Hà Nội: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020

Số trang: 365 tr.: minh họa, 24 cm

Số thứ tự trên kệ sách: 579.8/ T305

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – Trung tâm Học liệu

GIỚI THIỆU

Bạn đang là học viên, sinh viên cao học và nghiên cứu sinh bạn muốn tìm hiểu, nghiên cứu để có một cái nhìn tổng quát hơn về rong biển. Các loài rong biển biển thường gặp ở vùng biển Việt Nam và giá trị sử dụng sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu của bạn.

Quyển Các Loài Rong Biển Thường Gặp Ở Vùng Biển Việt Nam Và Giá Trị Sử Dụng của tác giả Đàm Đức Tiến

Cho đến nay Việt Nam đã ghi nhận 827 loài rong biển và một số loài mới được bổ sung, trong số đó có khoảng 150 loài được xem là có giá trị kinh tế. Quyển sách có nội dung nghiên cứu tương đối đầy đủ của tập thể tác giả trong nhiều năm và kế thừa các kết quả nghiên cứu của một số tác giả khác. Mặc dù số lượng loài rong biển ở Việt Nam rất lớn, có giá trị sử dụng không những trực tiếp mà còn gián tiếp. Tuy nhiên, các loài rong biển được lựa chọn để đưa vào quyển sách này là các loại thường gặp ở Việt Nam, có sinh lượng, trữ lượng đủ để trở thành nguồn tài nguyên có giá trị.

 Hy vọng, những thông tin trình bày trong quyển sách này sẽ góp phần vào nhiệm vụ tra cứu, nghiên cứu, quản lý, đào tạo, giáo dục, sản xuất, sử dụng có hiệu quả và bền vững nguồn rong biển Việt Nam.

Comments are closed.