Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Chính trị'

                                                                  Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc các kiến thức và kỹ năng về thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, trình bày và sử dụng thông tin từ đó giúp bạn đưa ra các quyết định tối ưu. Mô tả:  Phân tích và ra quyết định kinh doanh (Tài liệu [...]

Read Full Post »

                                                           Tóm tắt: Tác giả Jill Geisler cung cấp một hướng dẫn từng bước dựa trên kinh nghiệm đời thực, những nghiên cứu đáng coi trọng và những bài học có thể làm chuyển hóa các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên của họ. Quyển sách sẽ nâng cấp kỹ năng và cổ [...]

Read Full Post »

Thuê ngoài từ A đến Z

                                                                           Tóm tắt: Quyển sách trình bày hoạt động thuê ngoài là gì? Phương pháp lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý các dự án thuê ngoài. Hướng dẫn cần thiết khi tìm kiếm sự nghiệp liên quan đến thuê ngoài đồng thời tác giả còn nêu lên những chỉ dẫn quan trọng dành [...]

Read Full Post »

                                                              Tóm tắt: Quyển sách chia sẻ những kinh nghiệm thất bại cũng nhiều mà thành công cũng không ít trong quá trình thương thuyết của tác giả trong suốt 40 nghề nghiệp, gặp gỡ đủ loại khách hàng và đối tác thuộc đủ mọi văn hóa, chủng tộc, ngôn ngữ. Ngoài ra, sách còn [...]

Read Full Post »

Nền kinh tế cảm ơn

                                                            Tóm tắt: Trong nội dung quyển sách tác giả tiết lộ cách các công ty lớn nhỏ quy mô hóa kiểu quan tâm thân tình, từng cá nhân đó ra toàn bộ cơ sở khách hàng, dù lớn đến mức nào, bằng cách sử dụng những phương tiện truyền thông xã hội chuyển tải [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »