Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Thuê ngoài từ A đến Z

                                                                           Tóm tắt:

Quyển sách trình bày hoạt động thuê ngoài là gì? Phương pháp lập kế hoạch, chỉ đạo và quản lý các dự án thuê ngoài. Hướng dẫn cần thiết khi tìm kiếm sự nghiệp liên quan đến thuê ngoài đồng thời tác giả còn nêu lên những chỉ dẫn quan trọng dành cho các doanh nhân chuyên về lĩnh vực thuê ngoài.

Mô tả:

 Thuê ngoài từ A đến Z / Douglas Brown, Scott Wilson ; Khánh Thủy (dịch). – Hà Nội : Thái Hà, 2015. – 334 tr. : minh họa ; 24 cm ( Tủ sách V-Biz). – 658.4058/ B878

Số tìm trên kệ: 658.4058/ B878

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Comments are closed.