Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                           Tóm tắt:

Tác giả Jill Geisler cung cấp một hướng dẫn từng bước dựa trên kinh nghiệm đời thực, những nghiên cứu đáng coi trọng và những bài học có thể làm chuyển hóa các nhà quản lý và đội ngũ nhân viên của họ. Quyển sách sẽ nâng cấp kỹ năng và cổ vũ cho những giá trị khiến mọi người hăng hái làm việc, cung cấp các bước đi vững chắc để cải thiện từng yếu tố trong quản trị gồm hợp tác, giao tiếp, giải quyết xung đột, động viên, huấn luyện và phản hồi, sao cho tất cả những ai làm việc nhóm trong văn phòng hay ngoài công trường cũng có thể nổ lực hết mình.

Mô tả:

Sứ mệnh người làm sếp : Hài hoà công việc và cuộc sống cho nhân viên / Jill Geisler ; Nguyễn Ngân Hà (dịch) ; Nguyễn Thị Mộng Xuân (hiệu đính). – Thành phố Hồ Chí Minh : Trẻ, 2014. – 425 tr. ; 21 cm, 9786041056978. – 658.4092/ G313

                                                            Số tìm trên kệ: 658.4092/ G313

                                                            Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.