Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'lịch sử'

Tóm tắt: Giới thiệu trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hóa văn trên vải của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam. Trình bày về trang phục cổ truyền của người Bih và nghề dệt cổ truyền của người Chăm. Mô tả tài liệu: Trang phục [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách viết về quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa. Công tác quản lý nhà nước đối với quầnn đảo Hoàng Sa. Những nhân chứng lịch sử cảm nghĩ của người Đà Nẵng về Hoàng Sa  Mô tả tài liệu: Kỷ yếu Hoàng [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tổng hợp các tư liệu về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và biển Đông. Cung cấp một số thông tin cơ bản về vấn đề chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa – Trường Sa: vấn đề tên gọi trên biển Đông, vị trí địa lý – chính trị trên biển [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời những thông tin về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử hình thành, phát triển, tiềm năng kinh tế và vấn đề chủ quyền… của Hoàng Sa và Trường Sa. Đặc biệt công bố một số bản đồ của châu Âu [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Bộ sách “Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam” tìm lại các nguồn sử liệu mang tính chất “tục dân” để dưới cách tiếp cận khác, giúp người đọc có thể hiểu lịch sử dân tộc qua một lăng kính mới Mô tả tài liệu: Kể chuyện lịch sử Việt Nam : Thời Hùng [...]

Read Full Post »

Older Posts »