Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu trang phục cổ truyền các dân tộc Việt Nam và hóa văn trên vải của các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Bắc Bộ Việt Nam. Trình bày về trang phục cổ truyền của người Bih và nghề dệt cổ truyền của người Chăm.

Mô tả tài liệu:

Trang phục cổ truyền và hoa văn trên vải các dân tộc Việt Nam / Nhiều tác giả.- Hà Nội: Văn hóa Dân tộc, 2012.- 907 tr., 21 cm.

Số phân loại: 391.009597/ H452

                                                   Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.