Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Bộ sách “Kể Chuyện Lịch Sử Việt Nam” tìm lại các nguồn sử liệu mang tính chất “tục dân” để dưới cách tiếp cận khác, giúp người đọc có thể hiểu lịch sử dân tộc qua một lăng kính mới

Mô tả tài liệu:

Kể chuyện lịch sử Việt Nam : Thời Hùng Vương / Phạm Minh Thảo.- Hà Nội: Văn hóa – Thông tin, 2009.- 219 tr. ; minh họa, 21 cm

Số phân loại:  959.709014/ Th108

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.