Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Là cuốn sách đầu tiên đề cập đến đặc trưng và phương pháp sáng tạo các thể loại báo chí trong chuyên ngành báo mạng điện tử một cách hệ thống, bài bản và quy mô nhất. Nội dung gồm chín chương, đi từ những nguyên tắc cơ bản đến các thể loại phức tạp cho những ai đang hoạt động hay quan tâm đến nghề báo.

Mô tả: Sáng tạo tác phẩm báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang (chủ biên). – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2014. – 403 tr. ; 24 cm. – 070.4/Gi106.

Số tìm sách trên kệ: 070.4/Gi106

Nơi lưu trữ: TTHL- tầng 2

Comments are closed.