Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: “Tuyến điểm du lịch Việt Nam” đem đến cho người đọc những xúc cảm tốt lành cũng như những tri thức mới mẻ, cùng theo họ suốt hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức về những tuyến điểm du lịch tiêu biểu, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo cử nhân Du lịch học và những người làm công tác hướng dẫn du lịch.

Mô tả:Tuyến điểm du lịch Việt Nam / Bùi Thị Hải Yến. - Hà Nội : Giáo dục, 2014. – 271 tr. ; 24 cm

Số tìm sách trên kệ: 915.97/ Y254 

Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2

Comments are closed.