Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Văn hóa làng Việt Nam

                                                                                                                                                                      

        m tắt:

 Nội dung sách đề cập tới một số đặc trưng cơ  bản của câu đố và những chức năng quan trọng của nó, để khẳng định: vì sao câu đố dân gian lại có sức sống mãnh liệt như vậy, cũng như phản ánh được cái hay, cái đẹp của đời sống văn hoá làng trong kho tàng văn hoá dân gian của người Việt xưa và nay

        Mô tả:

Văn hoá làng Việt Nam : Qua câu đố dân gian/ Nguyễn Văn Tân (biên soạn). – Hà Nội : Văn hóa Thông tin, 2015. – 232 tr. ; 21cm ( Tủ sách Văn hoá truyền thống), 9786045030837. – 390.09597/ V115

         Số tìm trên kệ:   390.09597/ V115

         Nơi lưu trữ:  TTHL – Tầng 2

 

 

    

Comments are closed.