Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Tài liệu giảng dạy môn Tổ chức điều hành sản xuất cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và ngành Quản trị kinh doanh. Trang bị các kiến thức cơ bản về thiết kế tổ chức thi công, tổ chức và điều hành sản xuất trong phạm vi một đơn vị xây dựng giao thông.

Mô tả tài liệu: Tổ chức thi công trong xây dựng giao thông / Đỗ Văn Quế.- Hà Nội: Xây Dựng, 2008.- 182 tr. ; minh họa, 27 cm

Số phân loại: 625.73/ Qu250

                                                 Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Công nghệ

Comments are closed.