Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Cuốn sách trắc nghiệm nhỏ này trình bày những vấn đề cơ bản về lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thuỷ cho đến năm 1858 – khi thực dân Pháp nỗ súng xâm lược nước ta.

Mô tả tài liệu:

Trắc nghiệm lịch sử Việt Nam : Thời nguyên thủy đến năm 1858 / Trần Đình Ba. – Hà Nội: Quân đội Nhân dân, 2011. – 156 tr. ; 21 cm.

Số phân loại:   959.7/ B100/1858

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2.

Comments are closed.