Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt

Nội dung quyển sách trình bày một số vấn đề về  tổng quan và phương pháp nghiên cứu khởi nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên Đại học Cần Thơ, sinh viên trường đại học kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, người dân thành phố Cần Thơ, người dân thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, người dân thành phố Sóc Trăng; Các mô hình nghiên cứu khám phá chuyên sâu gồm kiến thức, năng lực doanh nhân, vai trò đặc điểm cá nhân và ý định khởi nghiệp của người dân Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mô tả

Ý định khởi nghiệp : Lý thuyết và thực tiễn (sách chuyên khảo) / Phan Anh Tú (chủ biên), Châu Thị Lệ Duyên.- Cần Thơ: Nxb. Đại học Cần Thơ, 2020.- 178 tr.: bảng; 26 cm..- 658.11/ T500

Số tìm sách trên kệ: 658.11/ T500

Nơi lưu trữ: Tầng 2- TTHL

Comments are closed.