Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                                                Tóm tắt:

                                                            Nội dung quyển sách cung cấp nhiều ý tưởng săn việc hữu ích, miêu tả những chiến thuật mà một sinh viên có thể sử dụng để tạo uy tín trước nhà tuyển dụng, đồng thời khẳng định rằng mình  là một ứng viên có triển vọng. Ngoài ra, tác giả còn hướng dẫn cách trả lời câu hỏi và lý giải tại sao các nhà tuyển dụng lại đặt những câu hỏi đó, cũng như sinh viên nên xử lý các tình huống đa dạng của buổi phỏng vấn như thế nào.

Mô tả:

Bí quyết để có việc làm sau khi tốt nghiệp Đại học = The secret to getting a job after college / Larry Chiagouris ; Thành Khang, Đặng Hà (dịch). – Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2014. – 198 tr. ; 21 cm, 9786047409563. – 650.14/ C532

                                                               Số tìm trên kệ: 650.14/ C532

                                                               Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.