Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

 

Tóm tắt: Nhóm tác giả của quyển sách này đã cung cấp cho độc giả biết được tình hình bò sữa hiện nay ở Việt Nam. Bên cạnh đó cũng cung cấp cho độc giả một số kiến thức về bệnh sinh sản và bệnh chân móng của bò sữa ở Việt Nam.

Mô tả: Bệnh sinh sản và chân móng của bò sữa ở Việt Nam / Sử Thanh Long (chủ biên), Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Hoài Nam.- Hà Nội: Nông nghiệp, 2016.- 168 tr. : minh họa, 21 cm.- 9786046024316.- 636.2142 / L431

Số tìm sách trên kệ: 636.2142 / L431

                                                         Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

 

Comments are closed.