Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Vietnamese literature'

Tóm tắt: Tác phẩm nói về Bình – một người lính 18 tuổi, đánh trận đầu đã lạc đơn vị, hoang mang đói khát giữa rừng Tây Nguyên. Anh đã bị một nhóm người Ba Na bắt trói khi đang đào một khóm sắn giữa rừng. Cuộc đời người lính miền Bắc chuyển sang một [...]

Read Full Post »

  Tóm tắt: Chuyên luận này góp phần giải quyết bài toán nan giải của văn học nhà trường trên ba phương diện: Nhận diện đúng – Tiếp cận đúng và Đổi mới đồng bộ. Mô tả tài liệu: Văn học nhà trường nhận diện – tiếp cận – đổi mới / Phan Trọng Luận.- [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nhìn văn chương từ bình diện dụng điển, Ngô Tự Lập lý giải vì sao người châu Âu thích tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh hơn những truyện ngắn của Nguyễn Huy Thiệp. Ký ức, sự khốc liệt chiến tranh trong tiểu thuyết của Bảo Ninh bắt gặp ký ức [...]

Read Full Post »

« Newer Posts