Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Việt Nam'

Tóm tắt: Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã đạt được về Địa chất – Địa vật lý, làm sáng tỏ đặc điểm địa chất Biển Đông và vùng biển Việt Nam một cách có hệ thống. Mô tả tài liệu: Biển đông :- Tập III- Địa chất – địa vật lý biển / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt Sách tuyển chọn những truyền thuyết, truyện cổ tích, giai thoại, truyện cười, lưu truyền ở Hà Nội, nhằm phản ánh giá trị của truyện kể dân gian Thăng Long – Hà Nội là tư liệu cho các nhà nghiên cứu. Mô tả tài liệu : Truyện kể dân gian Hà Nội / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách viết về những kinh nghiệm sống, được thể hiện ở dạng hồi ký của Thầy Huyền Diệu. Mô tả tài liệu : Đồng Nai: Nxb. Đồng Nai, 2010.- 221 tr. ; Minh họa, ảnh chụp màu, 21 cm. Số phân loại: 294.3092/ H527t Nơi lưu trữ: TTHL- Tầng 2, Khoa Sư phạm

Read Full Post »

Tóm tắt: Trong quá trình dựng nước và giữ nước, từ bao đời nay, bên cạnh những ngôi chùa, đình và đền đã gắn với tín ngưỡng và đời sống tâm linh, với văn hoá và kiến trúc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.Nghiên cứu và tìm hiểu về những ngôi đình đã [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Văn hoá – xã hội Chăm, nghiên cứu và đối thoại, ghi lại hành trình suy tư phong phú và thiết thực của một người Chăm xuất thân từ gia đình nông dân nghèo, ngẩng cao đầu phấn đấu tạo dựng sự nghiệp. Inrasara, nhà thơ đồng thời là học giả trẻ mà [...]

Read Full Post »

« Newer Posts