Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Người trong muôn nghề

Tóm tắt

Người trong muôn nghề không phải là một giáo trình khô khan dạy bạn cách xin việc từ A đến Z, mà đây là tuyển tập những câu chuyện đi làm tâm huyết từ nghững cây viết dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn và những môi trường làm việc khác nhau. Những câu chuyện này sẽ giúp các bạn học sinh, sinh viên có một cái nhìn toàn diện hơn về thế giới công việc thực thụ: Làm việc tại tập đoàn lớn thì khác gì với startup, nhà nước và freelance?

Mô tả

 Người trong muôn nghề / Khánh Nguyễn, Phạm Nguyễn Anh Thư, Trần Trung Hiếu…. – Tái bản lần 1. – H. : Thế giới, 2020. – 216tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm.,09786047778355.-331.702/ Ng558

Số tìm sách trên kệ: 331.702/Ng558

Nơi lưu trữ: Tầng 2- TTHL

 

Comments are closed.