Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt

Quyển sách khám phá những thứ mang lại thành công ngoài đời thực. Thái độ và hành vi gì sẽ giúp ta đạt được mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào , dù là trên phương diện sự nghiệp hay cá nhân. Bằng cách giải thích khoa học cho thấy điều gì khiến những người cực kỳ thành công khác biệt với phần còn lại, ta học được cách để trở nên giống họ, và nhận ra trong vài trường hợp, không được như họ hóa ra lại tốt.

Mô tả

Chó sủa nhầm cây: tại sao những gì ta biết về thành công có khi lại sai / Eric Barker ; Phạm Quốc Khánh và Nguyễn Hạo Nhiên (dịch).-Thành phố Hồ Chí Minh : Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2019 .-310 tr. ; 24 cm .-9786049227547 .-650.1/B255

Số tìm sách trên kệ: 650.1/B255

Nơi lưu trữ: Tầng 2 – TTHL

Comments are closed.