Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

                                       Tóm tắt:

Cuốn sách: “Nguyễn Bá Thanh – chân dung một lãnh đạo” ghi lại chân dung lãnh đạo Nguyễn Bá Thanh mà trong con người đó có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, mạnh mẽ, không khoan nhượng; dám đương đầu với mọi thách thức nhưng đồng thời ẩn chứa một kho tình cảm chân thành, dễ xúc động, luôn quan tâm từ cái nhỏ nhất. Nội dung sách chia làm 6 phần nêu bậc cuộc đời và sự nghiệp, tuổi trẻ và những ngày ở Hoà Vang, Nguyễn Bá Thanh-nói được, làm được, chuyện về Nguyễn Bá Thanh-chân dung một lãnh đạo, di sản Nguyễn Bá Thanh, cảm xúc Nguyễn Bá Thanh-thay cho lời kết.

                                      Mô tả:  Nguyễn Bá Thanh : Chân dung một lãnh đạo / Phạm Hùng (Tuyển chọn).- Hà Nội: Hồng Đức, 2016.- 360 tr., 27 cm, 9786048697600.- 959.704092/ Ng527

                                         Số tìm sách trên kệ:959.704092/ Ng527

                                         Nơi lưu trữ: Tầng 2 TTHL

Comments are closed.