Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

    Tóm tắt: 750 câu hỏi phong thủy – tu thân dưỡng sinh sẽ giải đáp những thắc mắc về môi trường tốt nhất cho việc sinh tồn và cư trú của con người, nhằm đạt đến đạo “nuôi dưỡng sinh mệnh”. Hiểu được mối liên hệ sâu xa giữa ngôi nhà, phần mộ và trường năng lượng, con người có thể đạt được trạng thái cân bằng tâm – sinh lý và theo đuổi mục tiêu tu thân, dưỡng sinh.

  Mô tả: 750 câu hỏi phong thủy : Tu thân dưỡng sinh / Thạch Kiều Thanh ; Thành Khang, Tiến Thành (dịch).- Hà Nội: Từ điển Bách khoa, 2013.- 423 tr., 24 cm.- 133.3337/ Th107

 Số tìm sách trên kệ:  133.3337/ Th107

  Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.