Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

  Tóm tắt:  Nội dung giới thiệu các danh pháp thực vật; các bậc phân loại thực vật bậc cao có mạch; danh mục các chi cùng với các loài trong chi; các tác giả đặt tên các loài cây.

  Mô tả tài liệu: Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam / Võ Văn Chi. – Hà Nội : Giáo dục, 2007. – 891 tr. ; 24 cm

  Phân loại:  581.9597/ Ch300

  Nơi lưu trữ:  TTHL – Tầng 2

 

Comments are closed.