Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Giới thiệu quan niệm và các bước chuẩn bị kết hôn, nghi lễ cưới của người Pa Dí, âm nhạc – trang phục và ẩm thực trong lễ cưới người Pa Dí, đồ mừng và những biến đổi trong hôn lễ của người Pa Dí.

Mô tả tài liệu:

Lễ cưới của người Pa Dí ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai / Nguyễn Thị Lành.- Hà Nội: Thời đại, 2013.- 197 tr., 21 cm.

Số phân loại: 392.509597/ L107

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.