Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Những truyện ngắn chọn lọc của nhà văn Trung Trung Đỉnh tập hợp các tác phẩm nói về cuộc sống đời thường và những câu chuyện về mà cuộc đời ông đã trải qua.

Mô tả tài liệu:

Trung Trung Đỉnh truyện ngắn chọn lọc / Trung Trung Đỉnh.- Hà Nội: Thanh niên, 2012.- 351 tr., 21 cm ( Nhà văn Đương đại Việt Nam).-

Số phân loại: 895.9223/ Đ312

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.