Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Qua 360 trang sách, độc giả có thể gặp lại một "cây bút trẻ" Mạc Can thuở nào với những truyện rất ngắn và hồn hậu như: Nhà ảo thuật, Tờ 100 đôla âm phủ, Sài lang, Cõi tạm… cho tới những truyện ngắn rất dài, ẩn chứa yếu tố tự truyện của tác giả như: Người đàn bà nhìn qua song cửa, Khách sạn Cánh Ðồng Diều, Cuộc hành lễ buổi sáng…

Mô tả tài liệu

Truyện ngắn chọn lọc / Mạc Can.- Tp. Hồ Chí Minh: Thanh niên, 2013.- 359 tr., 21 cm

Số phân loại: 895.922334/ C105

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

 

Comments are closed.