Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Presenting four sections: Section 1: Reading; Section 2: Listening – Section 3: Writing; Section 4: Speaking

Mô tả tài liệu

Revolish TOEFL® iBT Prep- Level 3- Four skills: reading, listening, speaking, writing / Nathan Kim, Peggy Anderson, Elaine Cho.- Tp. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2008.- 304 tr. ; ill., 26 cm+ 2 CD-ROM 43/4inch

Số phân loại: 428.0076/ K49//L.3

Nơi lưu trữ: TTHL –Tầng 2

Comments are closed.