Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Với 18 bài viết, Nguyễn Hữu Thọ đã mang đến cho bạn đọc tình yêu đối với nghề làm báo. Một nghề mà theo ông phải xuất phát từ cái đầu và trái tim, phải tin và yêu mới có thể viết hay được. Sách còn gồm những lời tự sự của tác giả về cuộc đời làm báo và quản lí báo chí, về sự vinh quang cũng như những cam go của nghề báo. Sự rèn luyện bản lĩnh, trau dồi tinh thông nghề nghiệp của người làm báo.

Mô tả tài liệu:

Đèn xanh đèn đỏ / Hữu Thọ. – Xuất bản lần thứ hai. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự Thật, 2012. – 227 tr. , 21 cm. – 070.4/ Th400

Số phân loại: 070.4/ Th400

Nơi lưu trữ: VN-Tài liệu mượn-Tầng 2

                       VN-Tài liệu đọc-Tầng 2

Comments are closed.