Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt:

Văn học miền Nam lục tỉnh (T3): Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp và thuộc Pháp phác họa chân dung văn học trong một thời kỳ hưng thịnh, phát triển bằng những gam màu rực rỡ nhất, chói lọi nhất, giàu sức sống nhát và cũng nhân văn nhất, sách đề cập văn học dân gian miền Nam từ các thể loại : văn truyền khẩu, tục ngữ, câu đố, truyện cổ, ca dao, hò, thơ rơi; văn học Hán Nôm cho đến hoàn cảnh ra đời, nội dung, bút pháp, tư tưởng… cùng các tác giả đại diện như: Mạc Thiên Tích, Võ Trường Toản, Trịnh Hoài Đức, Đoàn Minh Huyên, Phan Thanh Giản, Bùi Hữu Nghĩa, Huỳnh Mẫn Đạt…

Mô tả tài liệu:

Văn học miền nam lục tỉnh- Tập 3- Văn học Hán Nôm thời kháng Pháp & thuộc Pháp / Nguyễn Văn Hầu.- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2012.- 521 tr., 20 cm

Số phân loại:895.922/ H125

Nơi lưu trữ: TTHL – Tầng 2

Comments are closed.