Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tóm tắt: Cuốn sách TOEFL iBT 2006 – 2007 – 2008 – 12th edition là cuốn sách nằm trong bộ sách luyện thi TOEFL. Sách gồm 7 bài thi mẫu kèm lời dẫn giải, ví dụ cho tất cả các câu hỏi và lời khuyên của tác giả, những hướng dẫn tổng quát về kỳ thi TOEFL iBT giúp bạn có cái nhìn tổng quan về hình thức thi mới. Các bạn có thể học kèm đĩa CD để nâng cao các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và tự kiểm tra năng lực của mình thông qua hệ thống tính điểm tự động trên đĩa.

Mô tả tài liệu: Barron’s how to prepare for the Toefl iBT : Test of English as a foreign language: Internet – Based test / Pamela J. Sharpe ; [ First News biên dịch và chú giải ].- 12th.- Thành phố Hồ Chí Minh: Trẻ, 2006.- xviii, 812 p. ; ill., 27 cm+ 10 CD-ROM ( Barron’s Educational series).-

Số phân loại: 428.0076/ S532

Nơi lưu trữ: TTHL-Tầng 2

Comments are closed.