Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'Tiếp thị'

Tóm tắt: Cuốn sách nói đến RDE – Thử nghiệm phát triển quy tắc (Rule Developing Experimentation) nhằm chỉ ra cho người đọc cách thiết kế, kiểm nghiệm và biến cải các ý tưởng, các nhóm giải pháp, các sản phẩm và dịch vụ tùy chọn một cách có hệ thống nhằm phát hiện ra [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Making a key contribution toward understanding tourism, this book examines how the business operates in global contexts, the effects of tourism on destination areas and the interaction between it and natural environments.  Mô tả tài liệu The economics of tourism / Mike J. Stabler, Andreas Papatheodorou, M. Thea Sinclair. – New York : [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Sách mang đến cho bạn những ý tưởng độc đáo, có giá trị cao nhằm thu hút một cách hiệu quả những khách hàng tiềm năng mới với chi phí hoàn toàn thấp, thậm chí là không tốn một xu Mô tả tài liệu 101 + ý tưởng thu hút khách hàng / [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập tới hai yếu tố trong email marketing: Thứ nhất là thông tin cơ bản về chiến lược và tổ chức. Thứ hai là lời lý giải về các ý tưởng đằng sau những hệ thống email marketing hiệu quả. Mô tả tài liệu: Marketing qua email / Simms Jenkins [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về marketing, cơ sở của các quyết định marketing và các chính sách trong marketing như chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách kênh phân phối và chính sách truyền thông marketing Mô tả tài liệu : Giáo trình Marketing căn bản / Nguyễn [...]

Read Full Post »

Older Posts »