Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'quản trị kinh doanh'

  Tóm tắt: Qua cuốn sách này hai nhà tỷ phú hàng đầu sẽ cho bạn thấy tại sao tiền bạc làm nên sự giàu có nhưng lại không giúp ta thoát khỏi sự nghèo khó.  Mô tả tài liệu:  Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu ? = Why we want you to be [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự án, các phương pháp để kiểm soát và duy trì dự án theo quỹ đã cam kết. Mô tả tài liệu: Quản trị dự án hiện đại / Nguyễn Văn Dung.- Hà Nội: Tài chính, 2010.- 286 tr., [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Cuốn sách cần thiết và hữu ích nhất cho những người làm quản lý bao gồm: Những kỹ năng quản lý cần thiết, phong cách lãnh đạo tự nhiên, cảm quan thông tin cao, tinh thần "Đứng mũi chịu sào", hành động tiên phong, quan sát bằng "3 con mắt”. Mô tả tài [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Giáo trình "Quản trị Doanh nghiệp" phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh, những người làm công tác kinh doanh hoặc quan tâm đến lĩnh vực này. Nội dung là tiếp cận với những kiến thức mới trong quản trị doanh nghiệp của [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày những thông tin cần thiết để biến những ý tưởng kinh doanh mới mẻ và thú vị thành những doanh nghiệp sinh lợi và phát triển ổn định: nên khởi nghiệp với loạt hình doanh nghiệp nào, lập kế hoạch kinh doanh, triển khai các công việc marketing, bán hàng, quảng [...]

Read Full Post »

Older Posts »