Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Tag Archive 'kiến trúc'

Tóm tắt: Cuốn sách Cơ Sở Tạo Hình Kiến Trúc này được biên soạn dựa trên tập tài liệu "Thiết Kế Kiến Trúc" do Nhà xuất bản Kiến trúc Trung Quốc xuất bản lần thứ 2 vào năm 1995.Sách có bố cục gồm 3 chương, đề cập đến những nội dung như tạo hình bình [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách giới thiệu kiến trúc cận đại Phương Tây giai đoạn 1750 – 1945 và kiến trúc hiện đại Phương Tây sau 1945. Mô tả tài liệu: Lược sử kiến trúc thế giới / Trần Trọng Chi.- Tái bản.- Hà Nội: Xây dựng, 2011.- 348 tr. ; ảnh đen trắng, 24 [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày những khái niệm cơ bản trong kiến trúc nhà hát. Tìm hiểu sơ lược lịch sử kiến trúc nhà hát, giới thiệu cách thiết kế nhà hát phổ biến nhất. Nêu các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt trong thiết kế nhà hát. Mô tả tài liệu: Kiến trúc nhà hát [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về kiến trúc dành cho việc đào tạo kiến trúc sư và kỹ sư các ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng; Khái quát chung về kiến trúc, lí thuyết kiến trúc nhà ở, nhà công cộng, nhà công nghiệp và các công trình khác; [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Tập sách là những lý luận về tính cách của người Hà Nội, gồm 2 phần chính: Những hình ảnh kiến trúc và người Hà Nội; Kiến trúc Thăng Long – Hà Nội qua các thời kỳ.. Mô tả tài liệu: Kiến trúc và người Hà Nội / Trần Hùng (chủ biên) … [...]

Read Full Post »

Older Posts »