Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Monthly Archive for Tháng Mười Một, 2016

Trẻ thơ trong gia đình

Tóm tắt: Quyển sách này giới thiệu cách thức khám phá, giáo dục trẻ thơ qua phương pháp giáo dục Montessori Mô tả:  Trẻ thơ trong gia đình / Maria Montessori ; Trịnh Xuân Tuyết, Nghiêm Phương Mai (dịch). – Tái bản lần thứ 3. – Hà Nội : Tri thức, 2015. – 140 tr., [...]

Read Full Post »

Vũ trụ và hoa sen

Tóm tắt:  Giới thiệu tâm sự của nhà vật lý thiên văn trong quá trình nghiên cứu vũ trụ Mô tả: Vũ trụ và hoa sen : Tâm sự của một nhà Vật lý thiên văn / Trịnh Xuân Thuận ; Phạm Văn Thiều, Phạm Nguyễn Việt Hưng (dịch). – Tái bản lần thứ nhất. [...]

Read Full Post »

                                                     Tóm tắt: Giáo trình gồm 03 chương, nội dung chủ yếu giới thiệu chi tiết các từ loại trong tiếng Anh, các loại câu và các mẫu câu cơ [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung sách trình bày khá chi tiết về lý thuyết tình huống diactic; dạy học khám phá; dạy học với suy luận tương tự. Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có nhiều câu hỏi ôn tập hữu ích cho bạn đọc. Mô tả:  Giáo trình các xu hướng dạy học toán [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: Nội dung giáo trình chủ yếu giới thiệu các vấn đề cơ bản trong việc nói trước công chúng và cách thiết kế làm sao để có một bài thuyết trình đầy ấn tượng. Thêm vào đó, cuối mỗi chương còn có nhiều bài tập ôn tập hữu ích cho bạn đọc. Mô [...]

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »