Đọc tin:
Bài viết
Phản hồi

Category Archive for 'Du lịch'

Giáo trình marketing du lịch

Tóm tắt: Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức cơ bản về marketing du lịch trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh mang tính toàn cầu hiện nay. Mô tả: Giáo trình marketing du lịch / Hoàng Văn Thành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia – Sự thật, 2014. – 271 tr. ; 24 cm Số tìm sách trên [...]

Read Full Post »

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Tóm tắt: “Tuyến điểm du lịch Việt Nam” đem đến cho người đọc những xúc cảm tốt lành cũng như những tri thức mới mẻ, cùng theo họ suốt hành trình khám phá vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Quyển sách cung cấp cho ta những kiến thức về những tuyến điểm [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: The book is structured in such a way that it provides space for discussion and dialogue; it will assist academics in disseminating knowledge to or with their students by referring to the online PowerPoint summaries for each chapter included in the publication. The book therefore, should prove interesting to students of tourism in [...]

Read Full Post »

Đèn xanh đèn đỏ – Hữu Thọ

Tóm tắt: Với 18 bài viết, Nguyễn Hữu Thọ đã mang đến cho bạn đọc tình yêu đối với nghề làm báo. Một nghề mà theo ông phải xuất phát từ cái đầu và trái tim, phải tin và yêu mới có thể viết hay được. Sách còn gồm những lời tự sự của tác [...]

Read Full Post »

Tóm tắt: This introductory level textbook describes fundamental elements of research methods for leisure, recreation and tourism, with contributions from internationally renowned and active researchers in the field. It covers statistical information such as measurement of variables, sampling, questionnaire design and evaluation methods, and also contains wider discussion of writing proposals, communicating research findings, cross-cultural [...]

Read Full Post »

Older Posts »